31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 11 Informatívna správa o Geoportáli Košického kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 127 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 127 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 126 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 125 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 180 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 366 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
719 Informatívna správa o Geoportáli Košického kraja Uznesenie č.719/2022

Hlasovania:

Názov
0025.pdf