31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 31. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
698 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.698/2022

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf