31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 2.d Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 677/2022 zo dňa 25. apríla 2022 - Kúpa telocvične v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 129 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 138 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 119 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 281 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 130 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 143 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
702 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 677/2022 zo dňa 25. apríla 2022 - Kúpa telocvične v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.702/2022

Hlasovania:

Názov
0008.pdf