31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 16 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 128 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 228 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 114 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 130 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 138 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
724 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.724/2022

Hlasovania:

Názov
0030.pdf