31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 17 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 129 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 142 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 114 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 169 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 344 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
725 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2022 Uznesenie č.725/2022

Hlasovania:

Názov
0031.pdf