31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 19 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 129 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 126 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 201 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 118 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 169 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
727 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022 Uznesenie č.727/2022

Hlasovania:

Názov
0033.pdf