31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 18 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 125 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 126 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 119 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 140 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
726 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022 Uznesenie č.726/2022

Hlasovania:

Názov
0032.pdf