31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 21 Otvorená samospráva

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania