31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 9 Aktualizácia uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015, 517/2017 zo dňa 12. 06. 2017 a č. 117/2018 zo dňa 27. 08. 2018 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomocí pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 283 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 295 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 124 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 279 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 301 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 142 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
714 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.714/2022
715 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 517/2017 zo dňa 12. 06. 2017 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.715/2022
716 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 117/2018 zo dňa 27. 08. 2018 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.716/2022

Hlasovania:

Názov
0020.pdf
0021.pdf
0022.pdf