31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 14 Zmeny v zakladateľskej listine GeoSurvey, s. r. o. a informatívna správa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 204 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 193 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 118 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 122 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 235 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
722 Zmeny v zakladateľskej listine GeoSurvey, s. r. o. a informatívna správa Uznesenie č.722/2022

Hlasovania:

Názov
0028.pdf