31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 7 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 124 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 123 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 193 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 121 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 379 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
710 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2022 Uznesenie č.710/2022
711 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.711/2022

Hlasovania:

Názov
0016.pdf
0017.pdf