31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 4.c Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
707 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.707/2022

Hlasovania:

Názov
0013.pdf