32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 10 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 128 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 129 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 191 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 400 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 432 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
752 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2022 Uznesenie č.752/2022

Hlasovania:

Názov
0025.pdf