32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 8.b Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Spojenej škole, Bielocerkevská 29, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 131 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 136 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 184 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 125 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 128 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
747 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Spojenej škole, Bielocerkevská 29, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.747/2022

Hlasovania:

Názov
0020.pdf