32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 131 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 133 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 196 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 136 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 205 Kb Návrh VZN
Iny 190 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
744 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.744/2022

Hlasovania:

Názov
0017.pdf