32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 8.a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice ako súčasť Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 131 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 133 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 194 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 199 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 216 Kb Návrh VZN
Iny 171 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
746 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice ako súčasť Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice Uznesenie č.746/2022

Hlasovania:

Názov
0019.pdf