32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 124 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 126 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 195 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 209 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 223 Kb Návrh VZN
Iny 184 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
743 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.743/2022

Hlasovania:

Názov
0016.pdf