32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 9.a Návrh na schválenie členov dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s.r.o. na funkčné obdobie 09. 10. 2022 – 09. 10. 2025

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 131 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 133 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 177 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 127 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 265 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
748 Schválenie členov dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s.r.o.na funkčné obdobie 09. 10. 2022 – 09. 10. 2025 Uznesenie č.748/2022

Hlasovania:

Názov
0021.pdf