32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 14 Informatívna správa o stave prípravy Rady partnerstva a Integrovanej územnej stratégii a predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 193 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 201 Kb Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie 185 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 136 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 534 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
757 Informatívna správa o stave prípravy Rady partnerstva a Integrovanej územnej stratégii a predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022 Uznesenie č.757/2022

Hlasovania:

Názov
0030.pdf