32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pedagogická, Bielocerkevská 29, Košice a Materská škola, Bielocerkevská 29, Košice

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 131 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 198 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 195 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 200 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 297 Kb Návrh VZN
Iny 193 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
745 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pedagogická, Bielocerkevská 29, Košice a Materská škola, Bielocerkevská 29, Košice Uznesenie č.745/2022

Hlasovania:

Názov
0018.pdf