32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 15 Založenie neziskovej organizácie „Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o.“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 131 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 205 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 180 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 131 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 211 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 514 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 406 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 424 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
758 Založenie neziskovej organizácie „Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o.“ Uznesenie č.758/2022

Hlasovania:

Názov
0031.pdf