32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 4 Uzatvorenie zmlúv o nájme skladov posypovej soli pre účely zabezpečenia bezpečného priebehu zimnej údržby ciest 2022/23 v Košickom samosprávnom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 220 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 184 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 133 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 265 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
741 Uzatvorenie zmlúv o nájme skladov posypovej soli pre účely zabezpečenia bezpečného priebehu zimnej údržby ciest 2022/23 v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.741/2022

Hlasovania:

Názov
0014.pdf