32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 2.a Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 554/2017 zo dňa 21. 08. 2017 a č. 208/2019 zo dňa 29. 04. 2019 - Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 25 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 97 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 186 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 30 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 27 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 202 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 203 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1273 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1369 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
731 Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 554/2017 zo dňa 21. 08. 2017 a č. 208/2019 zo dňa 29. 04. 2019 - Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o. Uznesenie č.731/2022

Hlasovania:

Názov
0004.pdf