32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 2.b Zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Trebišov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 98 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 100 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 178 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 22 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 28 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 482 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 569 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
732 Zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Trebišov Uznesenie č.732/2022

Hlasovania:

Názov
0005.pdf