32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 2.c Finančné usporiadanie investícií medzi Košickým samosprávnym krajom a HOWK s.r.o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 24 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 183 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 206 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 33 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 356 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
733 Finančné usporiadanie investícií medzi Košickým samosprávnym krajom a HOWK s.r.o. Uznesenie č.733/2022

Hlasovania:

Názov
0006.pdf