32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 2.d Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Košiciach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 95 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 303 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 357 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 208 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 43 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1626 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 179 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 2307 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1747 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1765 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
734 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálovéhofondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Košiciach Uznesenie č.734/2022

Hlasovania:

Názov
0007.pdf