32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 3.c Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Michalovciach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 95 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 112 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 189 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 31 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 41 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1476 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 3130 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 734 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1067 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1894 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 7188 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1430 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
740 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Michalovciach Uznesenie č.740/2022

Hlasovania:

Názov
0013.pdf