32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 17 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 193 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 216 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 175 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 242 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 627 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
760 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2022 Uznesenie č.760/2022

Hlasovania:

Názov
0033.pdf