32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 1.a Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
730 Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.730/2022

Hlasovania:

Názov
0003.pdf