32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 9.b Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
749 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.749/2022
750 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.750/2022

Hlasovania:

Názov
0022.pdf
0023.pdf