32-2022 Dátum konania 22. 8. 2022 09:00

32-2022

Bod č. 12.a Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 198 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 209 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 205 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 184 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 128 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
755 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.755/2022

Hlasovania:

Názov
0028.pdf