33-2022 Dátum konania 10. 10. 2022 09:00

33-2022

Bod č. 3 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 210 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 182 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 200 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 203 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
764 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (VIA LUX - DSS a ZpS) Uznesenie č.764/2022
765 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS) Uznesenie č.765/2022

Hlasovania:

Názov
0005.pdf
0006.pdf