33-2022 Dátum konania 10. 10. 2022 09:00

33-2022

Bod č. 5 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 194 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 179 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 214 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 435 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
767 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.767/2022

Hlasovania:

Názov
0008.pdf