33-2022 Dátum konania 10. 10. 2022 09:00

33-2022

Bod č. 6 Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 -2025, Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK 2021 - 2025 (2030) a Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK 2020 -2025, za roky 2021 -2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 196 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 545 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 188 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 380 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1050 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
768 Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 -2025, Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK 2021 - 2025 (2030) a Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK 2020 -2025, za roky 2021 -2022 Uznesenie č.768/2022

Hlasovania:

Názov
0009.pdf