33-2022 Dátum konania 10. 10. 2022 09:00

33-2022

Bod č. 7 Medzinárodná spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a Moravsko-sliezskym krajom

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 526 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 527 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 179 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 355 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 375 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 220 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
769 Medzinárodná spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a Moravsko-sliezskym krajom Uznesenie č.769/2022

Hlasovania:

Názov
0010.pdf