33-2022 Dátum konania 10. 10. 2022 09:00

33-2022

Bod č. 8 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - október 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 194 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 193 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 176 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 243 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 443 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
770 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávnehokraja - október 2022 Uznesenie č.770/2022

Hlasovania:

Názov
0011.pdf