33-2022 Dátum konania 10. 10. 2022 09:00

33-2022

Bod č. 10 Otvorená samospráva

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania