1-2022 Dátum konania 25. 11. 2022 10:00

1-2022

Bod č. 6 Zriadenie Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, voľba členov Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 187 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 186 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 172 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 186 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 203 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania