1-2022 Dátum konania 25. 11. 2022 10:00

1-2022

Bod č. 7 Overenie zloženia sľubov a správa Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
3 Overenie zloženia sľubov a správa Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.3/2022

Hlasovania:

Názov
0006.pdf