1-2022 Dátum konania 25. 11. 2022 10:00

1-2022

Bod č. 11 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 6. volebné obdobie a voľba členov komisie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 190 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 176 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 191 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 219 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania