1-2022 Dátum konania 25. 11. 2022 10:00

1-2022

Bod č. 12 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 192 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 173 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 190 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 258 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania