1-2022 Dátum konania 25. 11. 2022 10:00

1-2022

Bod č. 13 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026)

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania