1-2022 Dátum konania 25. 11. 2022 10:00

1-2022

Bod č. 14 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026)

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
7 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026) Uznesenie č.7/2022

Hlasovania:

Názov
0011.pdf
0012.pdf