1-2022 Dátum konania 25. 11. 2022 10:00

1-2022

Bod č. 15 Voľba podpredsedov Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
8 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.8/2022
9 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.9/2022
10 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.10/2022

Hlasovania:

Názov
0013.pdf
0014.pdf
0015.pdf