3-2023 Dátum konania 27. 2. 2023 09:00

3-2023

Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 197 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 195 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 363 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 281 Kb Návrh VZN
Iny 184 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
44 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.44/2023

Hlasovania:

Názov
0008.pdf