3-2023 Dátum konania 27. 2. 2023 09:00

3-2023

Bod č. 4 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – vyradenie elokovaných pracovísk

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 138 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 178 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 132 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 252 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
41 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – vyradenie elokovaných pracovísk Uznesenie č.41/2023

Hlasovania:

Názov
0005.pdf