4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 8 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 129 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 127 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 177 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 129 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 509 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
89 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2022 Uznesenie č.89/2023

Hlasovania:

Názov
0012.pdf