4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 4 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 190 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 201 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 367 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 25 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 926 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 485 Kb Príloha Materiálu
Stanovisko hlavného kontrolóra 222 Kb Stanovisko hlavného kontrolóra

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
85 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.85/2023

Hlasovania:

Názov
0006.pdf