4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 6 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 185 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 190 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 190 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 561 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
87 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.87/2023

Hlasovania:

Názov
0008.pdf