4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 3 Budúce zriadenie vecného bremena pre nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová ves, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 204 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 180 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 361 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 550 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 211 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 239 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
84 Budúce zriadenie vecného bremena pre nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová ves, a.s. Uznesenie č.84/2023

Hlasovania:

Názov
0005.pdf